Sendy

פתרון בעיות

עברו למסך הבית,
לחצו לחיצה ארוכה על האייקון של סנדי,
ואז על כפתור i / פרטי יישום,
לחצו על "הרשאות אחרות",
לחצו על "הצג חלון קופץ כאשר רץ ברקע",
ואז על "אשר תמיד", ואז על החץ אחורה,
עשו אותו הדבר עם ההרשאה של "הצג במסך הנעילה",
בסופו של דבר, כל ה-3 הרשאות שב-3 שורות האחרונות צריכות להיות דולקות.

———–

לצפייה במדריך עם תמונות

אם הודעות הוואטסאפ / ה-SMS לא נשלחות לאנשי הקשר שלכם, זה כנראה בגלל שכפתור
"שלח את ההודעה גם לאנשי הקשר שלי" כבוי.
הדליקו את הכפתור הזה,
ואז ההודעות ישלחו גם לאנשי הקשר שלכם.

הדליקו את זה בשלושת המקומות:
הודעה לאחר סיום שיחה נכנסת
הודעה לאחר סיום שיחה יוצאת
הודעה לאחר שיחה שלא נענתה


עשיתם את מה שמוסבר כאן והאפליקציה עדיין לא שולחת הודעות?

בדקו שלאפליקציה יש את כל ההרשאות הנדרשות.

איזה מכשיר יש לכם?

מכשיר סמסונג

מכשיר אחר

בדקו אם כפתור
"פעם אחת ב X ימים" דולק

אם הוא דולק,
אז זה אומר שאם לקוח התקשר אליכם ונשלחה אליו הודעה,
אז אם הוא יתקשר שוב ב-30 ימים הקרובים (המספר יכול להיות גם אחר, אם שיניתם אותו),
הוא לא יקבל הודעה שוב.

אז כנראה שהסיבה שלפעמים לא נשלחת הודעה, היא בגלל שאותו המספר שהיה אמור לקבל את ההודעה, כבר קיבל אותה ב-30 ימים האחרונים.

אם אתם רוצים שההודעה תשלח יותר מפעם אחת ב-30 לאותו מספר שמתקשר אליכם,
אז כבו את כפתור "פעם אחת ב X ימים"
ואז ההודעה תשלח בכל פעם בלי הגבלה.

ואז מה שיקרה זה,
אם מספר A התקשר אליכם היום – הוא יקבל הודעה,
אם הוא יתקשר אליכם שוב לאחר שעה – הוא יקבל שוב הודעה,
אם הוא יתקשר אליכם שוב מחר – הוא יקבל שוב הודעה.
כך ללא הגבלה, הוא יקבל הודעה בכל פעם שהוא יתקשר אליכם.


עשיתם את מה שמוסבר כאן והאפליקציה עדיין לא שולחת הודעות?

בדקו שלאפליקציה יש את כל ההרשאות הנדרשות.

איזה מכשיר יש לכם?

מכשיר סמסונג

מכשיר אחר

בדקו אם כפתור
"פעם אחת ב X ימים" כבוי

אם הוא כבוי,
אז זה אומר שבכל פעם שיתקשרו אליכם – יקבלו הודעה,
לדוגמה:
אותו מספר התקשר אליכם 3 פעמים ביום, הוא יקבל 3 הודעות.

האפליקציה מאפשרת לכם לבחור שההודעה תשלח לאותו מספר, רק כאשר הוא יתקשר אליכם שוב בעוד X ימים.

אם תרצו לעשות זאת,
הדליקו את הכפתור של
"פעם אחת ב X ימים"
בברירת המחדל הוא מוגדר ל-30 ימים.

ואז מה שיקרה זה,
שכאשר מספר יתקשר אליכם היום ויקבל הודעה,
הוא לא יקבל הודעה שוב ב-30 ימים הקרובים, גם אם הוא יתקשר אליכם שוב ב-30 ימים האלה.

רק כאשר אותו המספר יתקשר אליכם בעוד 31 ימים, רק אז הוא יקבל שוב הודעה.

עשו הפעלה מחדש לטלפון ובדקו האם זה הסתדר.

במידה וזה לא הסתדר, בדקו שלאפליקציה יש את כל ההרשאות הנדרשות.

איזה מכשיר יש לכם?

מכשיר סמסונג

מכשיר אחר

במידה ובטלפון שלכם יש קוד נעילה PIN, אז וודאו שהכנסתם באפליקציה את קוד ה-PIN הנכון שלכם.

פתחו את האפליקציה, עברו למסך "מסך נעילה"
הכניסו את קוד ה-PIN שלכם
ולחצו על כפתור "שמירה"

המידע שלכם מאובטח!
קוד ה-PIN שאתם מכניסים באפליקציה, נשמר באפליקציה בלבד ולא עולה לאף שרת ולא מועבר לאף מקום אחר.
כלומר לאף אחד אין גישה לדעת מה קוד ה-PIN שהכנסתם, הוא לא מועבר לאף מקום.

שימו לב

במידה והטלפון שלכם נעול עם סיסמה או עם דפוס (צורות), האפליקציה לא תוכל לשלוח וואטסאפ אוטומטי.

כדי שהוא תוכל לשלוח וואטסאפ אוטומטי, שנו את הנעילה שלכם לקוד PIN (שזאת הצורה המומלצת ביותר של אנדרואיד).

אם האפליקציה לא שולחת בכלל הודעות וואטסאפ לאחר סיום שיחה ולאחר שיחה שלא נענתה, בדקו את הדברים הבאים:

בדקו שכל הכפתורים האלה דולקים

אם הם לא דולקים, הדליקו אותם.

בדקו שכפתור
WhatsApp או WhatsApp Business (בהתאם לוואטסאפ שיש לכם) דולק

בדקו את זה בשלושת המקומות:
הודעה לאחר סיום שיחה נכנסת
הודעה לאחר סיום שיחה יוצאת
הודעה לאחר שיחה שלא נענתה

אם הודעות הוואטסאפ לא נשלחות לאנשי הקשר שלכם, זה בגלל שכפתור
"שלח את ההודעה גם לאנשי הקשר שלי" כבוי.
הדליקו את הכפתור הזה,
ואז הודעות הוואטסאפ ישלחו גם לאנשי הקשר שלכם.

הדליקו את זה בשלושת המקומות:
הודעה לאחר סיום שיחה נכנסת
הודעה לאחר סיום שיחה יוצאת
הודעה לאחר שיחה שלא נענתה


עשיתם את מה שמוסבר כאן והאפליקציה עדיין לא שולחת הודעות?

בדקו שלאפליקציה יש את כל ההרשאות הנדרשות.

איזה מכשיר יש לכם?

מכשיר סמסונג

מכשיר אחר

אם האפליקציה לא שולחת בכלל הודעות SMS לאחר סיום שיחה ולאחר שיחה שלא נענתה, בדקו את הדברים הבאים:

בדקו שכל הכפתורים האלה דולקים

אם הם לא דולקים, הדליקו אותם.

בדקו שכפתור SMS דולק
בדקו את זה בשלושת המקומות:
הודעה לאחר סיום שיחה נכנסת
הודעה לאחר סיום שיחה יוצאת
הודעה לאחר שיחה שלא נענתה

אם הודעות ה-SMS לא נשלחות לאנשי הקשר שלכם, זה בגלל שכפתור
"שלח את ההודעה גם לאנשי הקשר שלי" כבוי.
הדליקו את הכפתור הזה,
ואז הודעות ה-SMS ישלחו גם לאנשי הקשר שלכם.

הדליקו את זה בשלושת המקומות:
הודעה לאחר סיום שיחה נכנסת
הודעה לאחר סיום שיחה יוצאת
הודעה לאחר שיחה שלא נענתה


עשיתם את מה שמוסבר כאן והאפליקציה עדיין לא שולחת הודעות?

בדקו שלאפליקציה יש את כל ההרשאות הנדרשות.

איזה מכשיר יש לכם?

מכשיר סמסונג

מכשיר אחר

1. פתחו את האפליקציה ולחצו על כפתור עזרה

2. לחצו על מסך הגדרות סוללה

3. לחצו על כפתור אפשר

(אם הפופאפ הזה לא הופיע לכם, עברו לסעיף הבא)

4. לחצו על "מסך הגדרות אפליקציה"

וודאו שבחלק של "מוצג מעל פריטים אחרים" רשום מופעל

במידה ולא רשום מופעל,
אז לחצו על זה והדליקו את הכפתור, שיהיה דולק כמו בתמונה השמאלית.

1. פתחו את האפליקציה ולחצו על כפתור עזרה

2. לחצו על מסך הגדרות סוללה

השורה שצריכה להיות מסומנת היא אין הגבלות

במידה והיא לא מסומנת, אז לחצו על השורה הזאת.

במידה והיא מסומנת, לחצו על כפתור "חזור" בטלפון ועברו לסעיף הבא במדריך כאן.

3. לחצו על מסך הגדרות אפליקציה

ואז על השורה של הרשאות אחרות

המסך צריך להראות ככה, כאשר יש V ירוק ב-4 האפשרויות האלה:

 

במידה ואין V ירוק בכל 4 האפשרויות האלה, אז הדליקו את האפשרות שאין בה V ירוק.

 

כדי להדליק את האפשרות, אתם לוחצים עליה, ואז לוחצים על כפתור "אשר תמיד"

וואטסאפ עשו שקישורים לא יהיו לחיצים, כאשר הקישורים מגיעים מאנשים שלא באנשי הקשר שלכם או שהם לא שלחו לכם עדיין הודעה.
הם עשו את זה כדי למנוע מצב שמישהו שאתם לא מכירים ישלח לכם קישור זדוני (וירוס או הונאה) ואתם תלחצו עליו בטעות.

לכן הם עשו שרק אם שמרתם את אותו האדם באנשי הקשר שלכם או ששלחתם לו לפחות הודעה אחת,
רק אז הקישור שהוא שולח לכם יהיה לחיץ.

לכן, אם שלחתם קישור למישהו בוואטסאפ והוא אומר לכם שהקישור לא לחיץ,
אתם צריכים להגיד לו לעשות את אחד משתי האפשרויות הבאות…

אפשרות אחת:
לרשום לו שיישלח לכם הודעה בחזרה (לא חשוב איזו הודעה), ואז שייצא למסך של השיחות ויכנס שוב לשיחה אתכם, ואז הקישור יהיה לחיץ.

אפשרות שנייה:
לרשום לו שיוסיף אתכם לאנשי הקשר שלו, אז הקישור יהיה לחיץ.

האפליקציה תומכת בשליחה אוטומטית של טקסט או של תמונה.

כל שאר סוגי הקבצים לא נשלחים להישלח אוטומטית כרגע.

עברתם על כל השאלות והתשובות והאפליקציה עדיין לא שולחת הודעות?

כנסו לאתר DontKillMyApp, לחצו על המכשיר שלכם ופעלו לפי ההוראות שלהם.

נכנסתם לאתר DontKillMyApp, עשיתם את מה שמוסבר במדריך באתר ועדיין לא שולחת הודעות?

בדקו שלאפליקציה יש את כל ההרשאות הנדרשות.

איזה מכשיר יש לכם?

עברתם על כל השאלות והתשובות ונתתם את כל ההרשאות כמו שמופיעות בעמוד ההסבר ויש לכם עדיין תקלה?

שלחו לנו וואטסאפ ונעזור לכם.

עברו למסך הבית,
לחצו לחיצה ארוכה על האייקון של סנדי,
ואז על כפתור i / פרטי יישום,
לחצו על "הרשאות אחרות",
לחצו על "הצג חלון קופץ כאשר רץ ברקע",
ואז על "אשר תמיד", ואז על החץ אחורה,
עשו אותו הדבר עם ההרשאה של "הצג במסך הנעילה",
בסופו של דבר, כל ה-3 הרשאות שב-3 שורות האחרונות צריכות להיות דולקות.