Sendy

אין לנו גישה לאף מידע שלכם!

🔒 אין לנו גישה לראות את ההודעות שאתם רושמים.
🔒 אין לנו גישה לראות איזה הודעות שלחתם וגם לא לראות למי שלחתם.
🔒 אין לנו גישה לראות את יומן השיחות ואנשי הקשר שלכם.
🔒 כל הפעולות שאתם עושים וכל ההודעות שהאפליקציה שולחת, מתבצעות על הטלפון שלכם ואין לנו גישה ויכולת לראות אף מידע.
🔒 הגישה שאתם נותנים לאנשי הקשר וליומן שיחות זה רק כדי שהאפליקציה תוכל לשלוח את ההודעות האוטומטיות.
🔒 אנשי הקשר ויומן השיחות שלכם לא עולים לאף שרת!

שאלות ותשובות
אבטחת מידע והרשאות

כדי שהאפליקציה תשלח הודעות אוטומטיות אחרי סיום שיחה ושיחה שלא נענתה, היא צריכה לדעת מי המספר שהתקשר אליכם ומה הסטטוס שלו (שיחה שלא נענתה / שיחה נכנסת / שיחה יוצאת),
ולכן היא צריכה את ההרשאה ליומן השיחות שלכם.

יומן השיחות שלכם לא עולה לאף שרת, הגישה נדרשת רק כדי שהאפליקציה תוכל לשלוח את ההודעות האוטומטיות למספרים שמופיעים ביומן השיחות שלכם.

כדי שהאפליקציה תוכל להבדיל בין מספר ששמור אצלכם באנשי הקשר לבין מספר שלא שמור, היא צריכה הרשאה לאנשי הקשר שלכם,
כך תוכלו להגדיר האם אתם רוצים שההודעות האוטומטיות ישלחו גם לאנשי הקשר שלכם או רק למספרים לא שמורים.

אנשי הקשר שלכם לא עולים לאף שרת, הגישה נדרשת רק כדי שהאפליקציה תוכל לדעת איזה מספר שמור אצלכם באנשי הקשר ואיזה לא ולשלוח הודעות בהתאם למה שהגדרתם.

כדי שהאפליקציה תוכל לשלוח הודעות SMS אוטומטיות, היא צריכה גישה ל-SMS.

ההודעות שאתם שולחים לא עוברים דרך אף שרת, הכל נשלח ישירות מהטלפון שלכם,
אין לנו שום גישה לקרוא את ההודעות שלכם ואפילו לא לדעת כמה הודעות שלחתם.
כי הכל נעשה ישירות מהטלפון שלכם.

כדי שהאפליקציה תוכל לשלוח הודעה (כמעט) אוטומטית בוואטסאפ לאחר סיום שיחה ושיחה שלא נענתה,
וגם כדי שיופיע לכם הכפתור הצף בזמן שיחה, שמאפשר לכם לשלוח וואטסאפ מתבניות מוכנות, למספר איתו אתם מדברים,
צריך להפעיל את "מוצג מעל פריטים אחרים",
אם ההרשאה הזאת לא דולקת, אז הדברים האלה לא יעבדו.

ברגע שההרשאה הזאת לא דולקת, אז הדבר היחיד שיעבוד זה שליחת ה-SMS האוטומטי לאחר סיום שיחה ושיחה שלא נענתה.

מערכת ההפעלה של מכשירי שיאומי גורמת לאפליקציות להפסיק לעבוד ברקע.

במידה והאפליקציה לא תעבוד ברקע היא לא תוכל לשלוח הודעות אוטומטיות לאחר סיום שיחה ושיחה שלא נענתה וגם לא תוכל להציג לכם את הכפתור הצף שיאפשר לכם לשלוח וואטסאפ בזמן שיחה.

לכן, כדי שהאפליקציה תוכל לשלוח וואטסאפ אוטומטי לאחר סיום שיחה ושיחה שלא נענתה, ולהציג לכם את הכפתור הצף במהלך השיחה,
אתם צריכים להפעיל את ההרשאה של "הפעלה אוטומטית".

כאשר ההרשאה הזאת דולקת, אז מערכת ההפעלה של שיאומי מאפשרת לאפליקציה לרוץ ברקע.

כדי לשלוח וואטסאפ בצורה אוטומטית, האפליקציה צריכה ללחוץ במקומכם על כפתור "שלח" בוואטסאפ.

כדי שהאפליקציה תוכל לעשות את זה, ההרשאה של "שירות נגישות" צריכה להיות מופעלת.

אתם יכולים להיות רגועים מבחינת אבטחת מידע, כי כמו שרשמנו למעלה, המידע שלכם לא עולה לאף שרת ולא עובר לאף גורם חיצוני, כך שלא אנחנו ולא אף אחד אחר יכול לקרוא את הודעות הוואטסאפ שלכם או כל מידע אחר שבטלפון שלכם.